Experiential Blended Learning: Połączenie doświadczenia, technologii i sztucznej inteligencji w edukacji.

Edukacja w sferze online przeznaczona dla dorosłych jest procesem kształcenia i zdobywania wiedzy, który odbywa się za pomocą internetu i różnorodnych platform edukacyjnych. Obejmuje ona formy nauki, takie jak kursy online, webinaria, programy szkoleniowe i interaktywne materiały edukacyjne, które są dostępne dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności i poszerzaniem wiedzy w wybranych dziedzinach. Taki rodzaj edukacji oferuje wiele korzyści i elastyczność, która jest szczególnie atrakcyjna dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania. Dzięki możliwości uczenia się w dowolnym czasie i miejscu, osoby te mogą dostosować naukę do swojego harmonogramu i tempa. Wystarczy jedynie dostęp do komputera, tabletu lub smartfona oraz stabilne połączenie internetowe. Aby jednak zapewnić studentom najwyższy poziom efektywności w edukacji, przy jednoczesnym komforcie zdobywania wiedzy powstała teoria Experiential Blended Learning.

Edukacja online dla dorosłych, wspierana przez teorię Experiential Blended Learning (EBL), to nie tylko dynamiczny proces zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także szansa na wykorzystanie innowacyjnych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja (AI). Współczesne platformy edukacyjne wykorzystują coraz bardziej zaawansowane algorytmy AI do personalizacji treści, analizy postępów uczniów oraz dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Experiential Blended Learning

Experiential Blended Learning w edukacji dla dorosłych to podejście do uczenia się, które łączy elementy doświadczenia, technologiczne oraz sztucznej inteligencji, aby zapewnić interaktywną i skuteczną edukację. Podejście to oparte jest przede wszystkim na:

 • Doświadczeniu – uczestnicy mają możliwość angażować się w różnorodne praktyczne działania, symulacje, case study, projekty grupowe itp., które umożliwiają im zastosowanie wiedzy w praktyce i rozwijanie zdobytych umiejętności
 • Blended learning – uczestnicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych online, platform e-learningowych, dyskusji wirtualnych, webinarów i innych zasobów, które wspierają i uzupełniają tradycyjne zajęcia stacjonarne, wspieranych przesz sztuczną inteligencję
 • Indywidualizacji – dzięki zastosowaniu technologii AI, platformy edukacyjne mogą śledzić postępy uczestników, analizować ich preferencje i poziom zrozumienia materiału oraz dostosowywać treści i zadania do indywidualnych potrzeb. To pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu nauki oraz lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.
 • Interakcji i współpracy – dzięki wykorzystaniu platform online, uczestnicy mogą komunikować się, współtworzyć projekty, dyskutować i wymieniać się doświadczeniami, co prowadzi do głębszego zrozumienia i aktywnego zaangażowania w procesie nauki.
 • Praktycznym zastosowaniu wiedzy – uczestnicy mają szansę ćwiczyć umiejętności w kontrolowanym środowisku, otrzymują natychmiastową informację zwrotną i mogą dostosowywać swoją pracę.
 • Szerokiej gamie zasobów – uczestnicy mogą korzystać z interaktywnych multimediów, wideo, symulacji i materiałów audio, które wzbogacają proces uczenia się i tworzą bardziej angażujące doświadczenie edukacyjne.

W technice Experiential Blended Learning uczniowie muszą wykazywać się dużym stopniem samodyscypliny i niezależności, jednak w momentach kiedy nie radzą sobie z materiałem, do ich dyspozycji jest mentor. Dzięki platformom internetowym jego pomoc nie tylko jest szybsza i bardziej efektywna, technologia pozwala mu na ciągły kontakt ze studentami i programem nauczania, który może modyfikować i dostosowywać do grupy.

Istnieje wiele różnych przykładów zastosowań experiential blended learning w praktyce edukacyjnej dla dorosłych:

 • Symulacje i wirtualne laboratoria – symulacje biznesowe, wirtualne środowiska medyczne i treningi wirtualnej rzeczywistości dla umiejętności technicznych.
 • Projekty grupowe – uczestnicy współpracują, rozwiązują problemy i angażują się w procesie uczenia się.
 • Studia przypadków (case study) – uczestnicy analizują prawdziwe przypadki związane z ich dziedziną, badają problemy, podejmują decyzje i prezentują rozwiązania.
 • E-learning i interaktywne multimedia – platformy e-learningowe, wideo lekcje, quizy interaktywne, multimedia i inne zasoby online. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z różnorodnych materiałów.
 • Praktyki zawodowe – uczestnicy mogą pracować pod opieką mentorów, rozwiązywać rzeczywiste problemy zawodowe i zdobywać cenne doświadczenie.
 • Interaktywne warsztaty i szkolenia – organizacja interaktywnych warsztatów i szkoleń, które angażują uczestników w różnorodne praktyczne zadania, symulacje, dyskusje grupowe i refleksje.

Kompleksowe podejście do edukacji

Experiential Blended Learning to metoda, która łączy doświadczenie i technologię w celu zapewnienia efektywnej edukacji dorosłych w sferze online. EBL to atrakcyjnie przygotowany materiał, zajęcia w grupie oraz stałe wsparcie mentora. Integracja sztucznej inteligencji w ramach teorii Experiential Blended Learning otwiera nowe możliwości dla edukacji online dla dorosłych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii AI, proces nauki staje się bardziej efektywny, personalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. W połączeniu z elementami doświadczeniowymi i interaktywnymi, Experiential Blended Learning stanowi kompleksowe podejście do edukacji, które przygotowuje uczestników do sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym i naukowym.