Zapisy

Zapisy na kierunki kształcenia w Instytucie odbywają się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty wpisowego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie pełnej opłaty na którą składa się wpisowe i czesne.

Istnieją szerokie możliwości finansowania, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy o zapoznanie się z zakładką Finansowanie lub o kontakt z Instytutem.

FUNDAMENTAL

PROFESSIONAL

10.990 zł

13.990 zł

W skrócie

Zaawansowana metodyka Experiential Blended Learning¹ w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie oraz stałym mentorshipem.

Zaawansowana metodyka Experiential Blended Learning¹ w myśl której materiał przyswajany jest w indywidualnym trybie oraz stałym mentorshipem.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

Agile SCRUM based working process. Opary na metodyce SCRUM proces edukacyjny wprowadza najlepsze praktyki już podczas nauki.

220

Lekcji online typu XBL2

220

Lekcji online typu XBL2

18

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

28

Tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

280

Godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań.

400

Godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań znajdujących się w części Fundamental oraz zadań w wersji rozszerzonej – Professional.

70

Godzin zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora.

75+

Godzin zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora, nielimitowane doradztwo HR oraz indywidualne konsultacje powykonawcze dla dodatkowych zadań wersji rozszerzonej – Professional.

2

Jedno pełne procesowe Case Study realizowane w zespole. Zawiera przejście przez cały proces projektowy – od idei, przez pięć etapów projektowych, aż do powstania interaktywnego prototypu na poziomie UI Design. Ponadto duży projekt realizowany na zajęciach online wraz z zespołem i pod okiem mentora. Projekt wysokim poziomie, pozwalającym na zamieszczenie w portfolio.

9

Jedno pełne procesowe Case Study realizowane w zespole. Zawiera przejście przez cały proces projektowy – od idei, przez pięć etapów projektowych, aż do powstania interaktywnego prototypu na poziomie UI Design. Ponadto duży projekt realizowany na zajęciach online wraz z zespołem i pod okiem mentora. Projekt wysokim poziomie, pozwalającym na zamieszczenie w portfolio. Dodatkowych siedem projektów z różnych sektorów rynku, takich jak: fintech, entertiemment, med, financial poruszają szerokie zagadnienia i problemy. Operują fachowym nazewnictwem branżowym, dzięki którym portfolio zdecydowanie wyróżnia się nad innymi.

Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online.

Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online plus konsultacje powykonawcze projektów indywidualnych. Dodatkowo nielimitowane doradztwo HR.

Asset 85

Bardzo silne podstawy do pełnej transformacji zawodowej. Opracowanie portfolio w podstawowym zakresie.

Asset 92

Pełna transormacja zawodowa w tym opracowanie zaawansowanego portfolio odpowiadającego na rosnące wymagania rynku pracy.

Group 1081

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów.

Asset 91

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów oraz indywidualne konsultacje z ekspertami HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio.

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów.

Recruitment Coaching

Coaching rekrutacyjny Pomagający dobrze zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Konsultacje zespołowe.

1/1

One on One – tryb pracy indywidualnej z mentorem podczas realizacji projektów dodatkowych.

Rozpoczęcie

Początek sesji:

07.10.2023 r. godz. 9.00

UWAGA! Przed pierwszymi zajęciami, konieczne jest ukończenie Introduction Module.³ Dostęp do modułu zostaje odblokowany po zaksięgowaniu pełnej opłaty składającej się z wpisowego i czesnego.

Płatność

FUNDAMENTAL

10.990 zł

WPISOWE

500 zł

CZESNE

10.490 zł

PROFESSIONAL

14.990 zł

WPISOWE

500 zł

CZESNE

13.490 zł

Powyższe ceny są cenami brutto zawierają podatek VAT, w wysokości 23%. Oferta ta kierowana jest wyłącznie do osób prywatnych.
Pomoc w zakupie: zadzwoń pod +48 577 770 774

FUNDAMENTAL

10.990 zł

WPISOWE

500 zł

CZESNE

10.490 zł

PROFESSIONAL

14.990 zł

WPISOWE

500 zł

CZESNE

13.490 zł

Powyższe ceny są cenami brutto zawierają podatek VAT, w wysokości 23%. Oferta ta kierowana jest wyłącznie do osób prywatnych.
Pomoc w zakupie: zadzwoń pod +48 577 770 774

Rozpoczęcie

Początek sesji:

01.10.2022 r. godz 9.00

UWAGA! Przed pierwszymi zajęciami, konieczne jest ukończenie Introduction Module.³ Dostęp do modułu zostaje odblokowany po zaksięgowaniu pełnej opłaty składającej się z wpisowego i czesnego.

Płatność

FUNDAMENTAL

10.990 zł

WPISOWE

500 zł