ISSN: 26582333

Digital Master Institute został nowym właścicielem Product Design Magazine dzięki czemu Magazyn zmienia nazwę na Enjoy IT Magazine, poszerza pola tematyczne i staje się dostępny bez ograniczeń!

Poza dotychczasowym obszarem Design, Development i Delivery, poruszamy problematykę skutecznej edukacji — Edukacji 2.0. Ponadto naszą misją staje się szeroki obszar związany z transformacją zawodową i wejściem do świata IT.

Enjoy IT 😉
— Redakcja

Twoja mocna strona IT

Newsy

IT Start

Praca w IT

Rewolucyjne Skoki w Pensjach dzięki AI!

Wynagrodzenia związane z sektorem sztucznej inteligencji w Singapurze przeżywają dynamiczny wzrost. To zjawisko wynika z rosnącego zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją oraz zwiększonego zapotrzebowania na zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wzrost tych wynagrodzeń...

Edukacja 2.0

AI Learning Support

Platforma dydaktyczna, na której odbywają się zajęcia, wspiera proces dydaktyczny za pomocą sztucznej inteligencji.

Certyfikat Mid/Regular

Kierunek w wersji PROFESSIONAL umożliwia zdobycie umiejętności od podstaw na poziomie znacznie wyższym niż Junior.

Team Learning & Motivation

Praca w zespole Agile to do 28 tygodni intensywnego zdobywania nowej wiedzy, praktyki i szerokich umiejętności.

Experiential Blended Learning

Efektywna nauka na Platformie Edukacyjnej w metodzie Experiential Blended Learning Management System.

SoftBook

IT Trends

Akcja transformacja

Instytut JAKO JEDYNY na rynku przygotowuje absolwentów od podstaw do objęcia pracy na poziomie Mid/Regular. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przełomowych mieszanych technik nauczania, wspartych sztuczną inteligencją, stałym dostępem do mentora, pracą w zespole oraz zaawansowanymi zadaniami, dzięki którym portfolia absolwenta dokumentuje jego szerokie kompetencje i umiejętności.

Rozpoczęcie kariery z pominięciem roli Junior wpływa na jej dynamiczny rozwój i stwarza możliwość uzyskania znacznie wyższych zarobków już na starcie. Certyfikat jest oficjalnym dokumentem Instytutu stanowiącym poświadczenie przygotowania do pełnienia zawodu. Dokument ten jest wydawany w formie elektronicznej z podpisami i pieczęcią oraz znakiem holograficznym uniemożliwiającym jego fałszowanie. Ponadto każdy certyfikat zaopatrzony jest w kod QR oraz UCN — Unique Certification Number, który może być weryfikowany przez pracodawcę.

Potencjał rynku

Design

Wpływ eduScrum na samodzielność i współpracę uczniów

W dwudziestym pierwszym wieku stale poszukuje się innowacyjnych sposobów, które pozwalają na bardziej efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych. Jednym z ciekawych rozwiązań w tym zakresie jest metodyka określana jako eduScrum. Na...

Development

Rewolucyjne Skoki w Pensjach dzięki AI!

Wynagrodzenia związane z sektorem sztucznej inteligencji w Singapurze przeżywają dynamiczny wzrost. To zjawisko wynika z rosnącego zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją oraz zwiększonego zapotrzebowania na zapewnienie...

Delivery

Wetalk LIVE

Spotkania online realizowane są w cyklicznej formie pod nazwą Wetalk LIVE. Podczas tych co tygodniowych wydarzeń zarówno mentorzy instytutu jak i znamienici goście, wystąpią w studiu. Wetaltk LIVE to panele dyskusyjne na tematy związane z IT – From Design and Development, to the Delivery.