Elektroniczny nos

Nad projektem elektronicznego nosa pracuje dr Justyna Jońca z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wynalazek ma być pomocny w wykryciu źródeł uciążliwych zapachów, a także monitorowaniu ich poziomu w najbliższym otoczeniu. Jak mówi sama badaczka, trudno jest zmierzyć zapach, a typowe techniki analityczne, choć pozwalają określić chemiczny skład mieszaniny, która odpowiada za pojawienie się zapachu, nie odpowiadają na pytanie, czy jest on przyjemny, jakie ma stężenie czy intensywność. Elektroniczne nosy będą się składać z matrycy czujników umieszczonej w skrzynce ochronnej wyposażonej w system przepływu powietrza. Z uzyskanych danych „sygnałów” uzyskiwany będzie tzw. odcisk zapachu. Elektroniczny nos może zostać zainstalowany na dronie i być wykorzystany na przykład w poszukiwaniu źródeł uciążliwości zapachowych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl