Dziedziczna nanobionika

Inżynierowie z EPFL odkryli dziedziczoną nanobionikę zwiększającą wydajność mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Wprowadzenie nanorurek węglowych do bakterii fotosyntetyzujących przyczynia się do przyspieszenia przepływu elektronów, co zwiększa ich wydajność. Odkrycie to może otworzyć nowe perspektywy w biotechnologii.

źródło: www.mlodytechnik.pl