Dlaczego Instytut?

Jest kilka powodów dlaczego warto zdobywać wiedzę w Digital Master Institute. Jako, że Instytut powstał z myślą o tym, aby dostarczać największą wartość edukacyjną, każde działanie placówki ukierunkowane jest właśnie w tą stronę.

Jako, że Instytut powstał na podstawie sześciu lat badań i obserwacji prowadzonych na niemal tysiącu procesów dydaktycznych, można śmiało stwierdzić, że wiemy jak sprostać dynamicznie rosnącym wymaganiom Edukacji 2.0. To nie tylko rozwój kompetencji miękkich i nastawienie na współpracę zalaną, to również efektywne przyswajanie praktycznej wiedzy, rozwój twórczego myślenia, poczucie współodpowiedzialności za zespół i umiejętność rozwiązywania problemów — tych natury technicznej jak i z zakresu relacji i komunikacji.

Tak wygląda świat IT, tak kreują się zawody przyszłości. Koniec z wyalienowaniem, czas na współpracę i wsparcie. Bez wzajemnej empatii w zespole, upadają największe projekty. IT przechodzi przeobrażanie, nastawiając się na empatyczne zespoły, gdzie każdemu po prosu dobrze się pracuje. W Instytucie wiemy jak to osiągnąć, gdyż mamy pełen Know How!

Know...

15 kluczowych atutów Instytutu

Nie ważne gdzie, ale ważne z kim i jak

Materiał dydaktyczny w formie zaawansowanego Experiential Blended eLearningu dostępny jest z każdego miejsca na ziemi 24/7. 

Przygotowany został w formie dynamicznych wykładów, aby zawsze wzbudzał zainteresowanie i przykuwał uwagę.  Składa się z krótkich lekcji wideo, testów cząstkowych, małych zadań oraz opracowań tekstowych i prezentacji.

Wsparcie indywidualne przez cały okres nauki, bez konieczności dopłacania za dodatkowy mentoring, czy podliczania godzin. Instytut zapewnia tyle konsultacji ile tylko potrzebujesz. Naszym celem jest wspieranie twojej edukacji tak aby jej poziom był znacznie wyższy niż możliwy do osiągnięcia w innym miejscu.

To wzajemna motywacja i rywalizacja z innymi zespołami. Dzięki modelowi nauczania stosowanemu w Instytucie, wiedzę praktyczną zdobywasz w zespole. Teoria przyswajasz w najdogodniejszym dla siebie momencie, ale praktykę realizujesz ze swoim zespołem. To wzajemna motywacja, chęć działania oraz osiąganie znacznie więcej niż w pojedynkę.

Jeden opiekun grupy przez cały okres nauki, to jak gdyby wychowawca klasy który udziela wsparcia zespołowi na poziomie merytorycznym oraz motywacyjnym. Umożliwia to holistyczne podejście dydaktyczne co przekłada się bezpośrednio na uzyskanie wyższego poziomu nauczania w maksymalnie krótkim czasie. Zajęcia online prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, to zaawansowany warsztat i zadania praktyczne. To również najlepsze metody pracy zaczerpnięte w wprost z największych firm.

Jakościowy feedback dotyczące sposobu pracy oraz poziomu realizowanych zadań, to nieoceniony wręcz aspekt dydaktyczny, który w instytucie w chodzi na wyższy poziom, dlatego że oprócz konsultacji grupowych i feedbacku zespołowego, jedynie w Instytucie możesz liczyć na konsultacje i jeden na jeden.

Ocena opisowa i procentowe odniesienie na tle zespołu i grupy, to rozwiązanie zaczerpnięte wprost uniwersytetów USA. Takie podejście przygotowuje Cię do pracy w międzynarodowym środowisku na całym świecie. Do tej pory ocena zawsze kojarzyła Ci się pejoratywnie i wywoływała stres. W Instytucie jest to naturalny element całego procesu dydaktycznego który jedynie motywuje Cię do osiągania lepszych wyników.

Zawodowo praktycznie najlepiej 

Kierunki kształcenia w Instytucie to zakres wiedzy zorientowany na praktyczne obszary, które sprawdzają się doskonale w pracy zawodowej. Teoria zanurzona w wszechobecnym pragmatyzmie stanowi doskonałe przygotowanie zawodowe na wybranej specjalizacji.

Każdy moduł teoretyczny jest wdrażany w praktykę za warsztacie online na żywo z mentorem, a następnie, trzyosobowy zespół ponownie praktykuje zagadnienia na projekcie domowym, ale w rozszerzonym zakresie. 

Instytut jako jedyny na rynku oferuje kierunek kształcenia od podstaw aż do poziomu Min/Regular. Stanowi to bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. technologia rozwija coraz szybciej, w związku z czym rosną wymagania do kandydatów, nie tylko wysokie kompetencje miękkie są nieodzowne, ale też wyższy poziom umiejętności twardych. Takie rozwiązanie umożliwia szybszy rozwój kariery, wyższe wynagrodzenie na start i łatwiejszy proces rekrutacji. Mniejsza ilość kandydatów na rolę poziomu Min/Regular, daje przestrzeń na łatwiejsze i szybsze zdobycie pracy. Kierunek w wersji PROFESSIONAL, stanowi odpowiednik około 3 lat doświadczenia zawodowego liczonego od okresu stażu.

Jak doskonale wszyscy wiemy sztuczna inteligencja jest przyszłością ludzkości. Implementowanie jej do wszystkich miejsc, tam gdzie może przyspieszyć z automatyzować lub też przeanalizować czynności operując dużą ilością danych jest w dzisiejszych czasach absolutnym minimum jakie muszą spełniać nowoczesne narzędzia IT. Zaadaptowanie jej w do edukacji czyni proces dydaktyczny skupiony na motywacji, a opracowany przez AI profil behawioralny studenta ukierunkowuje proces rekrutacyjny. Dodatkowo AI pozwala na precyzyjną pracę nad swoimi słabszymi stronami, dzięki czemu sukces przychodzi znacznie szybciej.

Oczekiwania wobec kandydatów wciąż rosną.Oczekiwania wobec kandydatów wciąż rosną. W ogłoszeniach z pracą znajdują się coraz bardziej wyśrubowane wymagania co do lat pracy. To najbardziej standardowy sposób mierzenia doświadczenia kandydata. Instytut, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadził nauczanie spójne z metodykami pracy Agile SCRUM przyjętymi z największych firmach IT.  Dzięki temu kandydat jest perfekcyjnie przygotowany do współpracy zdalnej w zespole cross-funkcyjnym zwinnym.

Hankathony stanowiące część procesu dydaktycznego to absolutna nową na rynku. Ich sposób realizacji opracowany przez Instytut, oparty jest o pełne doświadczenie zawodowe pozwalające dogłębnie zrozumieć swoją rolę w zespole IT. Wszystko to po to, aby doświadczenie zawodowe absolwentów Instytutu, było najpełniejsze z dostępnych na rynku szkoleniowym.

NestIT Pre Work HUB, to unikalna przestrzeń do zdobywania i podnoszenia kompetencji zawodowych na poziom zdecydowanie wykraczający poza oczekiwania rynku. Pojawia się zatem pytanie, jaki ma to cel? Celem jest bowiem rozwój kompetencji i stworzenie możliwości uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych po zakończeniu taki na wybranym kierunku. Projekt ten dedykowany jest absolwent Instytutu, którzy nadal chcą zgłębiać wiedzę, obcując z najnowszą technologią, specjalistami i badaniami. Tego typu doświadczenie owocować może całkowitym zdeklasowaniem konkurencji na rynku pracy i przyspieszeniem kariery zawodowej, nawet o kilka lat.

Praca dla efektu to efekt praca

Im bardziej się przykładasz do pracy podczas nauki, tym lepiej uczysz się pracy zawodowej. Jako, że cały proces dydaktyczny w Digital Master Institute oparty jest na Real Work Experience, to w zasadzie od pierwszych zajęć doświadczasz sposobów pracy w IT. 

Pracuj zatem na najlepszy efekt aby przebranżowienie i nowa praca przyszła szybko i efektywnie.

W trakcie nauki można zawnioskować do Instytutu o stypendium, które wynieść może do 2.000 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na podstawie analizy dotychczasowej pracy studenta, jego obecności na zajęciach, aktywności oraz realizacji zadań wynikających z programu nauczania. W tym celu należy spełnić określone wymagania które dostępne są w sekretariacie Instytutu. Więcej informacji można również uzyskać poprzez kontakt z konsultantem, dzwoniąc pod numer +48 781 802 802, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Instytut oferuje dodatkową możliwość gwarantowanego wdrożenia zawodowego na rynek pracy. Opcja ta dedykowana jest absolwentom kierunków PROFESSIONAL i stanowi ona rozszerzenie oferty Program Praca. Projekt ten polega na otoczeniu opieką kandydata przez specjalistów HR Instytutu, tak aby ten w czasie najkrótszym jak tylko to możliwe otrzymał propozycję pracy. Uczestnicy Projektu Praca Gwarantowana mają do dyspozycji konsultacje HR, otrzymują wyselekcjonowane oferty pracy na które aplikują, po rozmowie rekrutacyjnej zbierany jest feedback i dokonywana analiza. W przypadku konieczności podniesienia kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych, organizowane są indywidualne konsultacje, mentoringi i szkolenia z odpowiednimi specjalistami. W przypadku nieotrzymania pracy w określonym terminie, uczestnik programu otrzymuje zwrot pieniędzy.

Program Praca, dostępny jedynie na kierunku wersji PROFESSIONAL. zawiera dostęp do webinarów i innych materiałów dydaktycznych HR, w tym także uczestnictwo w organizowanych przez instytut sesjach Wetalk LIVE poświęconych rozwojowi kariery. Ponadto spotkanie grupowe z trenerem HR oraz indywidualny audyt języka angielskiego w IT. Indywidualne konsultacje z ekspertem HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio, a także profilu LinkedIn. Program zawiera także testową rozmowę kwalifikacyjną i konsultacje z zakresu doradztwa rozwoju kariery.

Wsparcie zawodowe oferowane przez instytut nawet do 12 miesięcy po ukończeniu kierunku jest częścią oferty Projekt Praca Gwarantowana. Dzięki tak wydłużonemu terminowi, absolwenci instytutu posiadają odpowiednią przestrzeń na jakościowe budowanie swoich kompetencji zawodowych, a wsparcie udzielone przez specjalistów HR, umożliwia zaplanowanie dynamicznego rozwoju kariery zawodowej.

Uczestnictwo w konferencjach stanowi bowiem świetną okazję do tego aby nawiązać kontakty branżowe, zaistnieć w środowisku, pokazać przyszłemu pracodawcy, iż droga kariery jaką obraliśmy, nie jest przypadkowa, a wynika z głębokich zainteresowań. Tego typu aktywności są zawsze bardzo dobrze postrzegane przez pracodawcę, któremu to wysyłany jest sygnał, iż kandydat aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje. Z tytułu współpracy Enjoy IT Magazine, wszystkimi największymi konferencjami i wydarzeniami w Polsce odbywającymi się w branży IT, studenci instytutu otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa ww. wydarzeniach lub otrzymania indywidualnych zniżek. 

...How!

15 cech wyróżniających Instytut

Azymut na wiedzę i focus na praktykę

Seat back, relax and enjoy IT… Śmiało można tak powiedzieć patrząc na całe środowisko nauki jakie oferuje instytut.

Jako, że zdobycie nowego zawodu jest bardzo dużym wyzwaniem, instytut opracował unikalne środowisko nauki, W którym to studenci mogą skupić się jedynie na zdobywaniu nowych kompetencji, rozwojowi zawodowemu, wdrożeniu do pracy, a także poszerzaniu wiedzy nawet po ukończeniu kierunku.

 1. Unikalne środowisko nauki, pełne wsparcia, zaangażowania i możliwości
 2. Certyfikat ukończenia kierunku dydaktycznego w Digital Master Institute
 3. Modułowa struktura umożliwiająca aktualizację poszczególnych lekcji
 4. Zawsze up to date – najbardziej aktualny materiał dydaktyczny ’23
 5. Narzędzia dzięki którym nic Ci nie umknie, żadna aktywność w projekcie
 6. Mentorzy z ogromnym doświadczeniem i zaangażowaniem
 7. Kształcenie efektywne, a nie efektowne
 8. Ukierunkowanie nauki na współpracę zdalną
 9. Bezpłatny dostęp do wiedzy w Enjoy IT Magazine
 10. Nauka na platformie edukacyjnej Silicon Classes
 11. Cała wiedza, zajęcia, mentoring i spotkania w jednym miejscu
 12. Finansowanie transzowe 0% i bez sprawdzania BIK
 13. Wsparcie procesowe we wnioskach o dofinansowanie
 14. Dbałość o dostępność! Materiały dydaktyczne Instytutu są Accessable
 15. Wyrównywanie szans — Program eduBallance

Webinar / Demo zajęć

Dni otwarte w Digital Master Institute — wpadnij, bo warto wejść na wyższy poziom edukacji 😉
Wybierz datę i zapisz się!
Spotkanie poprowadzą: Kamila i Ania

Wyższy poziom edukacji