Dla mentorów

W ramach współpracy z Instytutem, mentorzy otrzymują wyjątkową możliwość spełnienia ambicji dydaktycznych, a także dalszego rozwoju zawodowego.

Jako placówka edukacyjna, Instytut zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi do prowadzenia zajęć nauki zdalnej. Sfera rozwoju zawodowego i naukowego zaspokajana jest przez instytut poprzez NestIT HUB, w którym to mentorzy mogą dołączać do wysoce zaawansowanych projektów naukowo-badawczych.

Instytut jako nowoczesna jednostka wyprzedzająca czas i oczekiwania rynkowe oferuje nie tylko nową jakość edukacji, ale także wdraża system pracy, który w przyszłości ma szansę stać się standardem w szeroko rozumianej branży IT. U podstaw tego założenia, stoi postrzeganie całej organizacji jako organizmu cross-funkcyjnego, który może działać sprawnie i efektywnie jedynie wówczas kiedy wszystkiego organy pracują poprawnie. Podczas kiedy jeden z narządów słabnie, inny przejmuje częściowo jego rolę. Takie środowisko pracy ukierunkowane jest na empatyczną współpracę całej organizacji. W skrócie polega to na oszacowaniu zasobów całej organizacji z uwzględnieniem różnych specjalizacji i współdzielenia ich w czasie rzeczywistym przy realizacji poszczególnych zadań. Tak zbudowany organizm cross-funkcyjny staje się środowiskiem w pełni samowystarczalnym, stabilnym i przewidywalnym.

Członkom zespołów zaś daje możliwość wykonywania tylko tych zadań, które są dlań interesujące, stanowiący wyzwanie lub po prostu są łatwe do wykonania. Kolejną niewątpliwą zaletą jest praca dostosowana do indywidualnego trybu i sposobu życia członków zespołu, a nie odwrotnie. Wpływa to pozytywnie na zadowolenie i jakość dostarczanej pracy.

Organizm Cross-funkcyjny

Wyjątkowo korzystne warunki pracy

Nowoczesna edukacja 2.0 byłaby niemożliwa do zrealizowania bez zaprojektowania na nowo środowiska pracy kadry mentorów. To nowy model współpracy dostosowany do indywidualnych potrzeb mentora.

Przyjazne formy rozliczenia

Instytut oferuje szerokie sposoby rozliczenia UOD, B2B, UOP.

Dogodny czas pracy

Mentorzy samodzielnie zapisują się na zajęcia według swojej dyspozycyjności.

Podstawa programowa

Mentorzy nie przygotowują żadnych pomocy, zadań lub prezentacji

Liczy się praktyka

Mentorzy nie prowadzą wykładów, prowadzą tylko warsztaty praktyczne

Środowisko naukowo-badawcze

NestIT HUB to jedyne takie miejsce, gdzie spotkają się wysokiej klasy specjaliści, w celu wzajemnego szerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. To przestrzeń do szerokiego rozwoju w dowolnej dziedzinie. Podjęte do realizacji projektu naukowo badawcze charakteryzują się wysokim współczynnikiem technologii implementowanej dla dobra ludzkości. Ponadto projekty zawsze są zakotwiczone bardzo mocno w biznesie. Tych faktor daje możliwość współpracy z najnowocześniejszymi firmami na rynku.

Prace nad projektami zaplanowano w taki sposób, aby realizacja żadnego z nich nie przekroczyła kwartału. W planach działań NestIT HUB można znaleźć projekty 60. i 90. dniowe. Oczywiście żaden z nich nie wymaga pracy w pełnym wymiarze godzin, a daje możliwość doświadczenia najbardziej wartościowej wiedzy i największej motywacji zespołu wynikającej z nowego wyzwania.

Każdy projekt realizowany jest na podstawie tezę pierwotną, to do niej dążyć zespół, wynikiem niego prac naukowo badawczych może być jej potwierdzenie, ale też wartością jest jej obalenie. Instytut jako patron nadrzędny każdego projektu zapewnia zakup odpowiednich narzędzi, w skład których wchodzą licencje na oprogramowanie, algorytmy, rozszerzenia, ale także literaturę w każdej formie, a nawet narzędzia i oprzyrządowania hardwarowe. Taki plan realizacji ma zapewnić szybką i dynamiczną pracę zespołu badawczego.

Promocja marki własnej

Instytut to ludzie. Dlatego też Instytut dokłada wszelkich starań, aby profesjonalny wizerunek każdego z mentorów publikowany był na kanałach Social Media Instytutu oraz wszelkich innych jednostek powiązanych z Instytutem.

Ponadto Instytut rozdysponowuje budżet przeznaczony na marketingowe działania w kontekście budowania wizerunku każdego z mentorów. W skład tych działań wchodzą płatne promocje dotyczące sylwetki mentora, wydarzenia Wetalk LIVE, do których gościnnie zapraszani są mentorzy. To także przestrzeń na swobodne wywiady i zaprezentowanie się, a także przedstawienie swojej merytorycznej strony bardzo szerokiemu gronu odbiorców.

Książki i publikacje

Wyniki zespołu badawczego opisywane są na łamach poczytnego enjoy IT Magazine, którego odbiorcami są specjaliści z branży, osoby początkujące, a także właściciele i managerowie dużych firm i korporacji. Prezentowanie się w takim środowisku, od strony wysoce merytorycznej, stwarza możliwości dynamicznego rozwoju kariery.

Ponadto Instytut publikował będzie Case Studies w formie książkowej, gdzie opisywane będą sposoby realizacji oraz prace zespołu naukowo badawczego, jak i również poszczególnych jego członków. To kolejny obszar w którym Instytut, w sposób wyjątkowo jakościowy i merytoryczny, prezentuje sylwetki mentorów.

Pytania i odpowiedzi

Wszystko zależy od Twojej dyspozycyjności. Liczbę godzin ustalamy na jej podstawie. 

Nie musisz mieć firmy, mentorom proponujemy różnorodne formy zatrudnienia w tym UOD, UOP i B2B. 

Praca mentora nie jest pracą pełnoetatową, większość naszych mentorów działa w swoim zawodzie, dzięki czemu wnoszą do Instytutu najlepsze praktyki. 

Minimalne doświadczenie mentora to 5 lat aktywnej pracy w zawodzie z udokumentowanym portfolio. 

Tak! Dokładne informacje na temat benefitów udzielane są podczas rozmów z Digital Master Institute. 

Zależnie od prowadzonego kierunku otrzymasz dedykowany sprzęt. 

Nie ma górnego limitu 😉 Wszystko zależy od Twojej dyspozycyjności i chęci. 

W takim przypadku możliwe są zastępstwa, jednak pamiętaj, aby odpowiednio szybko zgłosić niedyspozycyjność.  

Tak, jednak pamiętaj, aby informację na ten temat podać nam przed podpisaniem umowy. 

Opiekun grupy - to osoba odpowiedzialna za grupę danego kierunku w danej sesji. Opiekunowie grup są przydzielani na początku startu kierunku. 

Nie, Digital Master Institute udostępnia wszystkie potrzebne materiały do prowadzenia kierunku. 

Zajęcia na żywo odbywają się w soboty w godzinach 9:00-15:00, przez 13 tygodni od rozpoczęcia kierunku. 

Nie, teoria udostępniania jest uczestnikom kierunków jako nagrania video, Ty będziesz odpowiedzialny za praktyczną część zajęć. 

Zapoznaj się z naszymi aktualnymi kierunkami, jeśli Twoja specjalizacja pokrywa się z nimi i jesteś chętny, aby rozpocząć współpracę, aplikuj. 

Zostań mentorem

Aby zaaplikować na rolę mentora w Digital Master Institute, umów się na spotkanie.

Jeśli chcesz zostać Mentorem w Instytucie, zarezerwuj to spotkanie. Poznamy się, porozmawiamy o dydaktyce, wartościach i współpracy 🙂 Weryfikacji merytorycznej dokonamy w kolejne etapie, ale jeśli Twoje doświadczenie branżowe wynosi 5 lat lub więcej w danej specjalizacji, to raczej będzie etap szybki formalny niż zdawanie egzaminu.