DALL-E2

OpenAI wprowadziło nowe narzędzie o nazwie DALL-E 2, które umożliwia tworzenie realistycznych obrazów na podstawie opisu tekstowego. Narzędzie to może znaleźć zastosowanie w dziedzinie edukacji wirtualnej, umożliwiając np. tworzenie wizualizacji do nauki historii czy nauk przyrodniczych.

źródło: www.openai.com