DALL-E 2

Cena: darmowe lub zależna od subskrypcji
www.openai.com/product/dall-e-2

To kolejna wersja innowacyjnego modelu stworzonego przez OpenAI, której mini wersja zdobyła ogromną popularność. Choć zabawne kreacje DALL-E mini przyniosły rozgłos, to oryginalna wersja tego modelu ma potencjał do generowania imponujących grafik. DALL-E 2 posiada zdolność tworzenia fotorealistycznych ilustracji. Model ten potrafi zaskoczyć swoją zdolnością do odwzorowywania szczegółów i realizmu na poziomie, który dotąd był nieosiągalny dla sztucznej inteligencji. Wygenerowane przez niego obrazy wydają się tak realistyczne, że mogą łatwo wprowadzać w błąd obserwatora, czy to poprzez iluzję obecności przedmiotów, czy też wierną reprodukcję faktur i kolorów.

Jednak DALL-E 2 to nie tylko narzędzie do generowania fotorealistycznych obrazów. Model ten doskonale radzi sobie również z naśladowaniem różnych stylów i koncepcji. Może dostosowywać swoje twórcze umiejętności do różnych potrzeb i preferencji użytkowników. Jeśli chodzi o grafiki, DALL-E 2 generuje cztery obrazy jako podstawę dla dalszych prac i eksperymentów.

Co więcej, OpenAI umożliwiło użytkownikom ładowanie własnych obrazów do modelu. Dzięki temu sztuczna inteligencja może wykorzystać te obrazy, jako punkt wyjścia do generowania kolejnych ilustracji. Ta interakcja między użytkownikami a modelem otwiera szerokie pole możliwości, dając twórcom szansę na eksplorację i rozwijanie swojej kreatywności w oparciu o zaawansowaną technologię generatywną.

DALL-E 2 stanowi kolejny krok w rozwoju sztucznej inteligencji i jej zdolności do tworzenia wysokiej jakości grafiki. Jego potencjał artystyczny i możliwości personalizacji dają nadzieję na nowe odkrycia w dziedzinie generatywnej sztuki i kreatywności.

Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje początkowo 50 punktów, a następnie kolejne 15 co miesiąc. Każde użycie modelu DALL-E 2 zużywa 1 punkt, a OpenAI oferuje opcję nabycia dodatkowych punktów w cenie 115 punktów za 15 dolarów (+VAT).