Balance with Blended Learning: Partner with Your Students to Reimagine Learning and Reclaim Your Life

Autor: Catlin R. Tucker

Książka oferuje praktyczne strategie, które pozwolą w pełni wykorzystać ten nowy sposób nauczania. Poprzez aktywne zaangażowanie studentów, śledzenie postępów, refleksję nad rozwojem i wyznaczanie celów, nauczyciele są w stanie zapewnić studentom spersonalizowane możliwości uczenia się.

Dzięki przemyśleniu naszych ról i organizacji pracy możemy stworzyć udane środowisko blended learningu, które pozwoli na zachowanie równowagi we wszystkich aspektach życia. Książka zawiera przykłady z różnych dziedzin oraz gotowe do użycia szablony, które ułatwiają wdrożenie tych strategii.

Ponadto autorka Karen Lirenman wykorzystuje swoje własne doświadczenia, by zilustrować korzyści płynące z zastosowania zrównoważonego podejścia do blended learningu. Książka jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zoptymalizować wykorzystanie technologii w zespole bez wypalenia.