Badanie skuteczności przeszukiwania wzrokowego

Nadzór merytoryczny

Sponsor generalny projektu

Teza

Analiza ścieżek skanowania wzroku podczas korzystania z produktu pozwala na określenie czy interfejs został zaprojektowany w sposób efektywny i zrozumiały dla użytkownika. Umożliwia to również wgląd w to jak poprawić ewentualne błędy.

Kluczowe obszary

  • Eyetracking
  • Projekt na 3-4 osoby

Opis

Człowiek ma do czynienia z ogromną ilością bodźców. W związku z tym nasz aparat poznawczy musi posiadać filtry, które umożliwią odsiewanie niepotrzebnych informacji. Jedną z technik, które umożliwiają takie działanie jest uczenie się schematów i tworzenie nieświadomych nawyków oraz heurystyk, z których korzystamy podczas percepcji i podejmowania decyzji. Niestety takie podejście prowadzi niejednokrotnie do błędów poznawczych a także pomijania istotnych informacji. Pozyskanie wiedzy o sposobie skanowania bodźców wizualnych podczas wyszukiwania informacji pozwoli zrozumieć dlaczego użytkownicy mają problem z konkretnymi zadaniami. Połączenie takiego podejścia z usability study pozwala na uzyskanie głębszego wglądu w pojawiające się problemy a tym samym prowadzi do stworzenia lepszych prototypów i interfejsów.

Wielkość zespołu

Maksymalna ilość uczestników zespołu wynosi 3 osoby + 1 koordynator projektu

Czas trwania

Czas realizacji projektu przewiduje się na okres 60 dni

Wysokość grantu

30 000 zł

Sponsorzy projektu