Automatyzacja, robotyzacja procesów w biznesie. Szansa, konieczność, a może zagrożenie?

Rewolucja przemysłowa 4.0 wywarła na przedsiębiorstwach ogromne zmiany. Nowe wyzwania, zmiany technologiczne wymuszają ciągłego uczenia i samodoskonalenia. Jak robotyzacja procesów wpłynie na współczesny biznes? Jakie wyzwania, stawia przed nami automatyzacja? I w końcu – czy jest to dla nas szansa, konieczność, a może zagrożenie? Rewolucja Przemysłowa 4.0 ma znaczący wpływ na dzisiejsze firmy. Automatyzacja daje inną możliwość tworzenia szeroko pojętego przemysłu, umożliwiając wytwarzanie ogromnych ilości produktów w relatywnie krótkim czasie. Technologicznie automatyzacja procesów produkcji i obróbki oferują szybszy i efektywniejszy sposób doprowadzenia surowca do gotowego produktu. Co ważniejsze jest to szansa, aby wykorzystać bogactwo informacyjne do bardziej precyzyjnego modelowania i planowania łańcucha zaopatrzenia, a także redukcji materii czynnych, usprawnienia logistyki magazynowej, optymalizacji stanów produktu i skrócenia cyklu produkcyjnego dla lepszej elastyczności organizacyjnej. Zmiany te wiążą się również z nowymi wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych oraz wdrażaniem rozwiązań chmurowych przez maksymalnie wykorzystanie silników obliczeniowych do prowadzenia skutecznego biznesu. W rezultacie Rewolucja Przemysłowa 4.0 to szansa – samodoskonalenia się.

Dynamiczne zmiany w światowej gospodarce sprawiają, że konkurencyjność gospodarcza staje się coraz bardziej zaostrzona. Większość przedsiębiorstw musi dostosować swoje praktyki do nadchodzących trendów, w tym cyfryzacji, aby nadal być rentownym. W tych okolicznościach robotyzacja może okazać się odpowiedzią na obecne potrzeby biznesowe – w szybszym i skuteczniejszym wykonywaniu powtarzalnych procesów. Może również pomóc spółkom aktywniej przygotowywać się do zmieniającego się otoczenia oraz skupić się na doskonaleniu relacji z ich odbiorcami. Niewątpliwie robotyzacja pomoże firmom w stawianiu sobie ambitnych celów i rosnących oszacowań dotyczących wyników finansowych – jednak odgrywa ona ważną rolę raczej jako narzędzie poprawy efektywności niż samoistnego wdrażania strategii.

Rozszerzanie możliwości istniejącej infrastruktury

Stosunkowo stabilne systemy, w których nie planuje się większych zmian technicznych, są idealnymi platformami do wdrażania Robotic Process Automation (RPA). Integrując systemy, ujednolicając rozwiązania w zakresie przetwarzania danych i wykorzystując konwergencję technologiczną, firmy tworzą potężne możliwości obliczeniowe, które prowadzą do zwiększenia zysków. Celem automatyzacji jest tworzenie zoptymalizowanych rozwiązań, skupienie się na perspektywie użytkownika i umożliwienie przedstawicielom biznesu szybkiego wdrażania nowych rozwiązań. Pomaga również usprawnić doskonalenie systemów technologicznych. Włączenie robotów do takiego środowiska nie tylko uwalnia pracowników od przyziemnych zadań, ale także zapewnia wzrost efektywności w takich obszarach, jak oszczędność kosztów i usprawnienie procesów. Co najważniejsze, RPA daje organizacjom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów i pozostania konkurencyjnym na ciągle ewoluującym rynku.

Efektywne raportowanie

Automatyczny system monitorowania i raportowania jest niezbędnym narzędziem dla wszelkich instalacji. Zasadniczo dotyczy to również procesów biznesowych – gdyż na obecnym rynku wymagane jest zaprojektowanie cyfrowego systemu Business Intelligence, który pozwoli efektywnie śledzić i audytować dane. Służy to między innymi skutecznemu wykonywaniu audytów wewnątrz i na zewnątrz firmy, zszywaniu raportów finansowych oraz ułatwi import i eksport danych. Robotyzacja takich procesów pozwoli firmom uzyskać większe zyski końcowe poprzez lepsze wykorzystanie ich czasu, a także oferuje elastyczne narzędzie do śledzenia postępu prac czy generowania informacji o stanie finansów przedsiębiorstwa. Robienie audytów wewnętrznych, zapis raportowania księgowego oraz możliwość bezbłędnego importu/eksportu danych cyfrowych – to tylko kilka przykładów na to jak ważnym narzędziem w biznesie są roboty. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą stosować się do precyzyjnie ustalonego schematu, co sprawi, że proces robienia raportów oraz innych czynności biznesowych stanie się o wiele efektywniejszy i dużo prostszy w wykonaniu. Zatem automatyzacja procesów biznesowych znacznie uprości codzienność firmy.Przypadki, w których zapotrzebowanie na dane lub analizy sprawia, że trudno je realizować lub bardzo drogie i czasochłonne przy użyciu tradycyjnego personelu, stanowią również doskonałe okazje do skorzystania z Cyfrowych Współpracowników. Wykonywanie powtarzalnych czynności na danych w pełni cyfrowych to idealna sytuacja do ich wykorzystania. Cyfrowi Współpracownicy są w stanie “zaprogramować” się do określonego zakresu obowiązków zgodnie z instrukcjami. Możliwości jakie daje postawienie na te rozwiązania są niewiarygodne – od drastycznego ograniczenia kosztów po uzyskanie punktu widzenia, którego niemożliwe byłoby osiągnięcie bez automatyzacji i monitorowania procesu.

Zapewnienie przyjaznej dla pracownika kultury organizacji pracy

Współczesne firmy muszą dbać o swoich pracowników, aby osiągać sukces. To oznacza, że nie tylko, że powinny odpowiednio dopasować pracowników do wykonywanych zadań i zapewnić im wiedzę potrzebną do ich wykonawstwa, ale także, że ergonomię pracy powinno się brać pod uwagę. Dlatego też inwestycje w automatyzację mogą dać szereg korzyści zarówno pracownikom jak i firmie. Roboty mogą wykonać czynności żmudne i powtarzalne, zwalniając tym samym ludzi od mniej atrakcyjnych obowiązków – dzięki temu będą oni mieli więcej czasu na skupienie się na bardziej interesujących i kreatywnych projektach. W efekcie można spodziewać się lepszych finansowych rezultatów oraz podniesienia morale pracowników.

Które procesy automatyzować?

Automatyzacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie stała się popularna bez względu na branżę. Jednak upewnienie się, że odpowiednie procesy są właściwie zautomatyzowane jest czasem trudne, dlatego ważne jest przyjrzenie się zastosowaniom RPA (Robotic process automation) w poszczególnych działach firmy. RPA może pomagać poprawiać produktywność, umożliwiając szybsze wykonywanie obowiązków i pozwalając pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach niż powtarzanie tych samych czynności. Odbiór budynków do administracji opartej na RPA jest skuteczną metodą automatyzacji operacji sprzedażowych i kontroli jakości. Automatyzacja sprawozdawczości finansowej pomoże również ograniczyć błędy i zmniejszyć zużycie papieru. Na koniec, tworzeniem procedur HR można sprzyjać automatyzacji, aby skalować funkcje chociażby rekrutacyjne, co ma potencjał umożliwić podnoszenie efektywności i oszczędzać czas poprzez cyfryzację całego procesu.

Efektywne zarządzanie zasobami firmy

Zarządzanie ograniczonymi zasobami firmy, jak również szukanie innowacji, to bez wątpienia podstawowe wyzwania, przed którymi staje każde przedsiębiorstwo. W obecnej sytuacji gospodarczej cyfrowa transformacja i robotyzacja procesów stały się koniecznością dla organizacji, aby umożliwić im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Poza ceną za rozwój oraz okresem wdrażania cyfrowego współpracownika, istotny jest również całkowity budżet, jaki firma musi poświęcić na ten cel, a szczególnie utrzymanie danego systemu. W tym aspekcie robotyzacja okazuje się bardziej opłacalna niż wynagradzanie nowych pracowników. Dodatkowo bota cechuje większa dokładność i szybkość dorobku nad ludzkim odpowiednikiem bez zmiany miejsca zatrudnienia.

Rozumienie transformacji technologicznych w kategoriach szans, a nie zagrożeń

Większość z nas z wielkim niepokojem patrzy na postęp technologiczny. Obawia się ona całkowitego wykluczenia człowieka z pracy i jego zastąpienia robotami. Jednak te obawy są nieuzasadnione, ponieważ automatyzacja może przyczynić się do powstania wielu nowych miejsc pracy. Programowane roboty pozwolą ludziom na skupienie uwagi na bardziej interesujących, twórczych dziedzinach – dając im w ten sposób dodatkowy czas na poznawanie nowych umiejętności oraz kształcenie się. Ci, którzy podejmą wysiłki, aby dostosować się i rozwinąć swoje kompetencje zgodnie z aktualnymi trendami technologicznymi, bardzo skorzystają – otrzymując swoje miejsce na rynku oraz nowe szanse i możliwości. Transformacja cyfrowa jest więc funkcjonować jako środek unowocześniając dotychczasową formę myślenia, a nie tylko jako narzędzie do automatyzacji procesów pracy.