Jak dobrze projektować  na VR? Immersja, czyli multisensoryczne doświadczenie wirtualnej rzeczywistości.

Jak dobrze projektować na VR? Immersja, czyli multisensoryczne doświadczenie wirtualnej rzeczywistości.

Projektowanie doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality, VR) wybiega ponad tradycyjne rozumienie user experience omawianego w perspektywie interfejsu dla ekranów 2D. To radykalna zmiana w sposobie odbioru nowej rzeczywistości, którą projektant jest w stanie zbudować od podstaw, odwołując się do doświadczenia wszystkich zmysłów…

 Interfejsy nowej generacji. Wykorzystywanie haptyki w produktach cyfrowych na miarę XXI wieku.

Interfejsy nowej generacji. Wykorzystywanie haptyki w produktach cyfrowych na miarę XXI wieku.

Odkąd koniec dwudziestego wieku zaczął traktować dzieła sztuki jako doświadczenie poznawcze, dotyczące otaczającego nas świata, artyści zaczęli wykorzystywać możliwości taktylnego (czyli dotykowego) odbioru rzeczywistości i naturalne stało się zaangażowanie zmysłu dotyku w ich fizyczny odbiór. Dotychczas funkcję tę pełniły wyłącznie audiowizualne reprezentacje,…