Antysakkady - od czego użytkownicy odwracają wzrok

Nadzór merytoryczny

Sponsor generalny projektu

Teza

Zniwelowanie elementów, od których badani odwracają wzrok bądź zaimplementowanie ich w sposób, który wywoła reakcję zwrócenia wzroku na istotne punkty interfejsu, poprawia zadowolenie użytkownika z korzystania z produktu.

Kluczowe obszary

  • Eyetracking
  • Projekt na 3-4 osoby

Opis

Ruch antysakkadowy polega na poruszaniu oczami w kierunku przeciwnym niż miejsce, w którym znajduje się bodziec. Może być on związany z chęcią ucieczki od nieprzyjemnego emocjonalnie elementu otoczenia. Celem projektu badawczego jest określenie, czy takie elementy występują w określonym produkcie cyfrowym oraz jeśli tak, to w jaki sposób przeprowadzić zmiany, które docelowo wyeliminowałyby nieprzyjemne dla użytkowników elementy. Dokonana zostanie również analiza potencjalnych przyczyn określonych reakcji. Takie rozwiązanie poprawi odbiór produktu/usługi oraz zachęci użytkowników do częstszego wykorzystywania danej aplikacji/strony w swoim codziennym życiu. Istotne jest w tym przypadku uzyskanie informacji, których badany jest nieświadomy, a więc których nie byłby w stanie normalnie zwerbalizować. Podejście to stanowi rozwój User-Centered Design oraz skupienia na doświadczeniach ludzi.

Wielkość zespołu

Maksymalna ilość uczestników zespołu wynosi 3 osoby + 1 koordynator projektu

Czas trwania

Czas realizacji projektu przewiduje się na okres 60 dni

Wysokość grantu

30 000 zł

Sponsorzy projektu