AI do wykrywania raka piersi

Rak piersi jest poważnym problemem w krajach o niskich i średnich dochodach, jednak dostępne są rzadkie programy badań przesiewowych w celu wczesnego wykrycia. Firma z Indii opracowała tańszy, potencjalnie szeroko dostępny test skanowania termicznego i identyfikacji obrazów używanych przez sztuczną inteligencję, który jest uważany za mniej wiarygodny niż mammografia. Chociaż mammografia FAA jest uważana za najlepszy sposób na wykrywanie raka piersi, test opracowany przez firmę indyjską może pomóc izolować raka we wczesnym stadium, tym samym oszczędzając życie ludziom, którzy inaczej mogliby nie mieć dostępu do kompleksowej diagnozy. Test ten może okazać się cenny w populacjach o obniżonym statusie społeczno-ekonomicznym, gdzie czujność dotycząca badań jest niemal zerowa.

źródło: www.bbc.com