Affinity Designer

Cena: od 95 zł
www.affinity.serif.com

Niby nic nowego, a na łamach naszego magazynu jeszcze nie miał okazji się pojawić. Program do tworzenia grafiki wektorowej. W narzędziach znajdziemy typowe dla takich programów: pióro i ołówek, wypełnienie gradientem, dobrze rozwinięte narzędzie tekstowe, ale także kolekcję gotowych kształtów (możliwe operacje Boole’a- modelowanie bryłowe) czy Pixel Brush, który daje możliwość malowania w kształtach wektorowych, zapewniając opcję dalszej edycji ścieżek. Wszystkie funkcje i rozwiązania są dobrze widoczne: przeciąganie, transformacja, ścieżki – to wszystko znajdziemy w menu głównym. Affinity Designer może odczytywać i zapisywać pliki w formatach rastrowych i wektorowych, możemy w nim pracować w RGB, CMYK, LAB i w skali szarości.W czym Affinity nie jest jeszcze najlepszy? Według nas w maskach – te wektorowe wykorzystują przezroczysty kanał, bez opcji odwracania. Podobnie jakość narzędzia do stemplowania, w porównaniu do na przykład Photoshopa, pozostawia wiele do życzenia. Natomiast ogólnie: Affinity Designer dla nas jak najbardziej na plus!