90 znaków na minutę „pisane mózgiem” przez sparaliżowanego człowieka

W ramach badań klinicznych BrainGate 2, przeprowadzonych wśród sparaliżowanych pacjentów, zaimplementowano uczestnikom w korze ruchowej mózgu specjalne czujniki. Implant mózgowy został przeszkolony, aby dekodować sygnały neuronowe dla pisma ręcznego, pochodzącego od sparaliżowanych pacjentów. Badanie to pozwoliło komputerowi na wprowadzenie do 90 znaków na minutę z ponad 90% dokładnością. Interfejs mózg-komputer (BCI), mający za zadanie usprawnić komunikację osobom, które nie mogą mówić, ma ogromne szanse na sławę. Tempo zapisu 90 znaków na minutę jest historycznym wynikiem.

Źródło: mlodytechnik.pl